NCS och RAL är två olika system för att beskriva färger, och används ofta inom inredningsdesign, arkitektur och tryck.

NCS

NCS-systemet (Natural Color System) är ett internationellt färgsystem baserat på hur färg uppfattas av människor. Det infördes först i Sverige 1979, och är nu även standard i flera andra länder, bland annat Norge, Spanien och Sydafrika.

NCS beskriver en färg genom dess nyans, svarthet och kulörthet. Varje färg kan identifieras genom att kombinera dessa tre egenskaper i en färgkod. En specifik röd färg ("Faluröd") har t.ex. färgkoden "NCS 5040-Y80R".

  • 50 är svartheten på en skala av 0-100.
  • 40 är kulörtheten på en skala av 0-100.
  • Y80R innebär att nyansen ligger mellan gult och rött, närmare bestämt 20% gult (Yellow) och 80% rött (Red).

Genom att använda denna specifikation kan miljontals färger tilldelas en färgkod. För det mesta används dock ett antal standardfärger (vanligen 1950 stycken).

RAL

RAL är ett helt annat sätt att beskriva färger än NCS, eftersom färgerna inte beskrivs genom sina del-egenskaper. Det är snarare en palett av vanligt förekommande färger, där varje färg har tilldelats ett identifikationsnummer. Det finns ett par olika "samlingar" av RAL-färger, där den vanligaste är "RAL Classic". Andra förekommande samlingar är t.ex. "RAL Design", "RAL Effects" och "RAL Plastics".Copyright © 2021   Privacy policy